!

Opmerkingen: Algemeen rookverbod - incl. E-roken

Laatste wijziging baanstatus: 4 december 2023

De baan is gesloten

Qualifying ronde niet mogelijk

Trolleys niet toegestaan

Buggy's niet toegestaan

Putting green gesloten

Driving range gesloten

Winter greens

Baanstatus  >

Nieuwsberichten 2023 N&M Commissie

29-09-2023 Birdwatching

Natuur & Milieu | Vogels 6

Het zomerseizoen is voorbij. Vogels vertrekken al enkele weken naar hun overwinteringsgebieden in het zuiden waar ze in de winter voldoende voedsel kunnen vinden. Je kan tussen eind augustus en begin november grote groepen trekvogels zien overvliegen. Veel vogels volgen hierbij de kustlijn en trekken dus recht over onze baan. Een erg mooie plek om dit natuurspektakel waar te nemen is vanaf het bankje bij de oefengreen, uitkijkend over hole 9.

Lees hier meer.

15-09-2023 Invasieve exoten

Natuur- en Milieu 4

Een exoot is een organisme dat zich, vaak als gevolg van handelen van de mens, in een gebied heeft gevestigd waar het oorspronkelijk niet voorkwam. Een exoot die zich massaal verbreidt in zijn nieuwe omgeving en een sterke negatieve invloed uitoefent op de natuurlijke biodiversiteit heet een invasieve exoot.

Lees hier meer.

27-08-2023 Vliegende Panters

(bijdrage Ralph van der Kooi)

Natuur & Milieu | Vlinders 10

Natuur- en Milieu | nieuws 2023

Deze dame in panteroutfit is de vlinder van de grote beer. Dat het een dame betreft kan je hier niet aan de vlinder zelf zien, maar wel aan hetgeen haar nu bezighoudt. Als je goed kijkt, dan kan je zien dat ze bezig is met het afzetten van honderden eitjes voor een volgende generatie ‘vliegende panters’. Het resultaat mag er zijn: circa 400 eitjes liggen strak uitgelijnd tegen de betonnen ingang van de oorlogsbunker in de zeereep links van onze eerste hole. Deze bunker is sowieso een fantastische plek voor de fauna van onze baan. Afgelopen winter overwinterde hier een watervleermuis. Ook de witte kwikstaart gebruikt de bunker met enige regelmaat voor haar nestje.

Natuur- en Milieu | nieuws 2023 1

Terug naar de grote beer: de eitjes komen in de herfst uit en de soort overwintert vervolgens als (kleine) rups in de vegetatie. In het voorjaar kunnen de inmiddels volgroeide rupsen in grote aantallen zonnend op onze fairways worden waargenomen. De beharing van de rups ziet er indrukwekkend uit en helpt de rups zich te verdedigen tegen natuurlijke vijanden. Hoewel wij niet adviseren om de rups te aaien, is de nabijheid van deze rups voor ons verder niet schadelijk (de haren zorgen niet voor een allergische reactie zoals de haren van een eikenprocessierups). Vanaf mei gaan de rupsen op zoek naar een waardplant om zich te verpoppen, zodat we in de zomer weer kunnen genieten van een nieuwe generatie pantertjes in de baan.

Mooi die vlinders! Wie wil helpen meer over vlinders op ons terrein te leren, daarover te vertellen en aan te geven hoe we het beheer van de natuur hierop kunnen aanpassen? Kennis van vlinders (nog) niet nodig, wel belangstelling en enthousiasme. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marieke van Rhijn.

07-08-2023 De schapen komen weer

Komend weekend wordt het druk op de baan, want er wordt een grote groep bezoekers verwacht!

Dit weekend komt onze vaste schaapsherder Daphne met haar schaapskudde weer aan. Nadat het werk op de Haagsche golfclub is gedaan, komen de circa 200 schapen de komende weken onze greenkeepers helpen. “De schapen zijn mijn meest favoriete maaiers”, aldus Richard Wing met een knipoog.

De schapen zijn uitstekende natuurbeheerders. De schapen vreten ongewenste grassen en ontkiemende struiken, op plekken waar maaimachines niet makkelijk kunnen komen. Daarmee creëren de schapen ruimte voor nieuwe vegetatie en dierenleven (vooral insecten), wat wordt versterkt doordat zaden en insecten in de vacht van de dieren meeverhuizen. De stukken die door de schapen begraasd gaan worden stemmen we natuurlijk goed af met Richard, het natuurplan en onze ecoloog.

De aankomst van de kudde is dit jaar met vrachtwagens en dus minder spectaculair dan eerdere jaren. Een mooi filmpje van een eerdere intocht is via deze link te bekijken.

30-06-2023 Wandeling met Harrie van der Hagen (huisecoloog)

Natuur- en Milieu | nieuws 2023 2

Grijsduin was een belangrijk thema bij de info-sessies voor het nieuwe Natuurplan. Maar wie weet er iets van?? Wat is grijs duin?? Hoe ziet het eruit?? Waarom is het zo belangrijk??

Met 20 leden trotseerden we op 1 juni een ijzige noordoostenwind onder leiding van Harrie van der Hagen, onze huis-ecoloog, voor antwoord op deze vragen. Kruipend over de grond, met loupes en fototoestellen bewogen we ons voort. Na afloop een warme chocolademelk in het clubhuis, verkleumd maar tevreden.

Wie asperge zegt denkt aan een vingerdikke steel, roomwit of groen met een puntige soms wat kwastige kop en heerlijk om te eten. Onze huisecoloog Harrie van der Hagen wees ons echter op de liggende asperge; een iel groen takje met wat zijtakjes met kwastjes eraan en met als bijzonderheid dat dat iele takje op het moment dat het de grond uitkomt meteen een hoek van 90 graden maakt en verder over de grond kruipt. Hij deed in de verste verte niet aan de bekende asperge denken. De liggende asperge komt langs de hele Europese kust voor in duinstroken. Het is een vrij zeldzame vaste plant, die na gele bloemetjes kleine rode besjes met zwarte zaden krijgt. Dit exemplaar staat in de vallei tussen de fairways van 15 en 16.

26-05-2023 De Heggenmus klinkt als een piepend kinderfietsje

Op de recente Bird Watching Day hebben we bij het vogels kijken, of liever gezegd vooral het vogels luisteren, veel aandacht gehad voor de heggenmus, die in het struweel op Noordwijk veelvuldig voorkomt.

08-04-2023 Een oude bekende

Natuur & Milieu | Vogels 18

Volgens de kenners hebben we hem bijna twintig jaar niet meer gezien op onze baan … de fazant. Recent is hij weer meermaals gespot (en direct ook gesignaleerd in de app-groep GESPOT! – foto Diana van den Bosch). Het wachten is op het moment dat Kick hem groot voor zijn scherpe lens krijgt.

De Fazant komt zeer veel voor in Nederland. Ze hebben een voorkeur voor open (gras)land en gebieden met reliëf (zoals onze duinen) en daarom is het des te opvallender dat hij zo lang van onze baan verdwenen was. Is onze vossenfamilie hier debet aan? Fazanten eten plantaardig voedsel als bessen, knoppen en gras en af en toe een insect of een worm. Het broedseizoen loopt van maart tot en met juni. Ze leven in een haremstructuur, waarbij en mannetje vaak zo’n zes vrouwtjes heeft. Misschien kunnen we dit nieuwe mannetje Donald noemen 😉 De fazant is een standvogel die het hele jaar in zijn broedgebied blijft.

24-03-2023 Instapmodel vogel

Natuur & Milieu | Vogels 44

Iedereen kent het roodborstje, ook niet-vogel-kenners. Daarom aan het begin van het seizoen dit “instap-model vogel” voor alle leden. Andere, minder bekende vogels volgen binnenkort. Waarschijnlijk is dit een overwinteraar en daarom al te zien. Een roodborstje is nieuwsgierig en goed van vertrouwen, maar ook een territorium vogel. Naar andere soortgenoten zijn ze daarom agressief. Voor meer info over het roodborstje, bijvoorbeeld hoe het zingt, klik hier.

Dit roodborstje werd aangetroffen door Robin Smitshuis op hole 14. Hij zette het op “GESPOT!”, de app-groep voor leden die geïnteresseerd zijn in de natuur op onze baan. Alle deelnemers kunnen een mooie vogel, bloem, paddenstoel, vlinder of landschap op de baan met een foto posten. Enkele deelnemers met meer kennis van natuur kunnen, zo nodig, benoemen om welke soort het gaat.

Sluit venster