!

Opmerkingen: hole 2 en 10 zijn ingekort (nu par 3) .

Laatste wijziging baanstatus: 24 mei 2024

De baan is open

Qualifying ronde mogelijk

Trolleys toegestaan

Buggy's toegestaan

Putting green open

Driving range open

Zomer greens

Baanstatus  >

Antwoorden regelquiz 2023

Onderstaand de antwoorden met een toelichting – indien noodzakelijk – op de regelvragen van vorige week. Op elk regelnummer staat een link naar die regel in de online versie in het Nederlands.


Vraag 1 | Je mag volgens de regels je bal droppen. Maar je dropt op een foute manier (te hoog, buiten de dropzone, etc.). Je tegenstander wijst je hierop.

A) Opnieuw droppen, geen straf
B) Spelen zoals hij ligt, 1 strafslag
C) Opnieuw droppen, 1 strafslag
D) Spelen zoals hij ligt, 2 strafslagen

Antwoord A (R 14.3b(4))

Een juiste drop is wanneer je zelf een bal vanaf kniehoogte laat vallen, waarbij de bal niet je lichaam of uitrusting mag raken voordat hij de grond raakt. Als je op een verkeerde manier dropt, dan moet je opnieuw droppen. Als je toch de bal speelt, nadat je op de verkeerde manier hebt gedropt, is dat 1 strafslag.


Vraag 2 | Je bal ligt in het hoge gras. Je pakt je bal op om deze te identificeren, zonder de bal te markeren. Wat nu?
A) Terugplaatsen, geen straf
B) Terugplaatsen, 1 strafslag
C) Droppen, geen straf
D) Droppen, 1 strafslag

Antwoord B (R 7.3)

Je krijgt 1 strafslag onder deze regel als je:

 • Nalaat de plek van de bal te markeren voordat deze wordt opgenomen.
 • de bal opneemt terwijl het niet redelijkerwijs noodzakelijk is deze te identificeren.
 • De bal schoonmaakt (meer dan noodzakelijk is voor identificatie).

Vraag 3 | Je bal ligt in een bunker na een slag vanaf de fairway (= punt 1). Je verklaart deze onspeelbaar. Je hebt hiervoor 4 opties. Hoeveel strafslagen moet je rekenen voor iedere optie?

A) Alle opties 1 strafslag
B) Optie 1 en 2 – 1 strafslag | Optie 3 en 4 – 2 strafslagen
C) Optie 1 en 3 – 1 strafslag | Optie 2 en 4 – 2 strafslagen
D) Optie 1, 2 en 3 – 1 strafslag | Optie 4 – 2 strafslagen

Antwoord D (R 19.2b en 19.3)

Op een rechte lijn naar achteren buiten de bunker is vanaf 2019 toegestaan. Wel 2 strafslagen. Vanaf 2023 is bij optie 2 en 4 de dropzone een hele cirkel geworden.


Vraag 4 | Matchplay: je hebt de eer en slaat per ongeluk van de verkeerde tee af, wat nu?

A) Je verliest de hole.
B) Je moet je fout herstellen met bijtelling van één strafslag.
C) Je moet je fout herstellen met bijtelling van twee strafslagen.
D) Je tegenstander mag bepalen of de slag telt of je opnieuw van de goede tee af moet slaan, zonder straf.

Antwoord D (R 6.1b)

In matchplay mag je tegenstander kiezen of je opnieuw moet spelen of niet.


Vraag 5 | Matchplay: je hebt de eer en slaat per ongeluk van de verkeerde tee af, wat nu?

A) Je verliest de hole.
B) Je moet je fout herstellen met bijtelling van één strafslag.
C) Je moet je fout herstellen met bijtelling van twee strafslagen.
D) Je tegenstander mag bepalen of de slag telt of je opnieuw van de goede tee af moet slaan, zonder straf.

Antwoord A (R 10.2a en definitie)

Wat is advies?

Elke opmerking of handeling (zoals laten zien welke club net gebruikt is voor het doen van een slag) die is bedoeld om een speler te beïnvloeden bij:

 • de keuze van een club;
 • het doen van een slag;
 • de beslissing over de speelwijze tijdens een hole of ronde.

Maar wat voor iedereen waarneembaar of bekend is valt niet onder advies, bijvoorbeeld:

 • de locatie van zaken op de baan, zoals de hole, de green, de fairway, hindernissen, bunkers of de bal van een andere speler;
 • de afstand tussen twee punten;
 • de windrichting; of
 • de Regels.

Vraag 6 | Matchplay: je zet je club op de grond achter je bal in een rode hindernis. Krijg je hiervoor straf?

A) Ja
B) Nee
C) Afhankelijk of je tegenstander vindt of je daar wel/niet voordeel van hebt gehad.

Antwoord B (R 8.1b (4))

Nee, in een hindernis mag je ‘grounden’ en bladeren (losse natuurlijke voorwerpen) weghalen


Vraag 7 | Je slaat je bal via een boom tegen je eigen tas. Wat is de straf?

A) Geen
B) 1 strafslag
C) Verlies van de hole

Antwoord A (R 11.1a)

 • Dit geldt ongeacht of de bal de speler, de tegenstander of enige andere speler of hun caddies of uitrusting raakt.
 • Uitzondering in strokeplay: als de bal van de speler in beweging is en een andere stilliggende bal op de green raakt en beide ballen lagen op de green voordat de slag werd gedaan, krijgt de speler de algemene straf (twee strafslagen).

Vraag 8 | Je speelt foursome matchplay. Je partner slaat af, terwijl jij jij dat had moeten doen. Je tegenstanders attenderen jullie er op. Wat is de straf?

A) Geen
B) 1 strafslag
D) Verlies van de hole

Antwoord D (R 22.3)

Bij foursomes sla je om en om. En omdat het een matchplay wedstrijd is verliezen jullie die hole. Mocht je het al eerder verkeerd hebben afgeslagen, dan kan de tegenpartij daar niet op terugkomen. Het is tenslotte onder hun neus gebeurd, ze hadden toen een claim moeten neerleggen.


Vraag 9 | Zie plaatje: je bal zit klem tussen de vlaggenstok en de hole. Is de bal uitgeholed?

A) Nee, de bal ligt niet helemaal onder het maaiveld
B) Ja

Antwoord B (R 13.2c)

Als enig deel van de bal onder het oppervlak van de green ligt, is de bal uitgeholed.


Vraag 10 | Nadat je je bal op de green hebt gemarkeerd, opgenomen en teruggeplaatst, verrolt de bal door een harde windvlaag terwijl je je speellijn bekijkt. Wat nu? Je moet de bal … en krijgt ….

A) terugplaatsen – geen straf
B) terugplaatsen – één strafslag
C) spelen vd nieuwe plaats – geen straf
D) spelen vd nieuwe plaats – één strafslag

Antwoord A (R 9.3 uitz 1 en R 13.1d)

Als je bal beweegt, door een windvlaag, nadat je je bal hebt opgenomen en teruggeplaatst op de green, moet de bal worden teruggeplaatst zonder straf.


Vraag 11 | Matchplay: je partner (of caddie) staat bij het innemen van je stand achter jou op de speellijn. Je slaat vervolgens je bal op de green.

A) Je hebt geen straf
B) Je krijgt één strafslag
C) Je verliest de hole

Antwoord C (R 10.2b (4), R 22.6, R 23.8)

Een caddie en partner mogen niet helpen bij het oplijnen van de speler vanaf het innemen van de stand tot de speler zijn slag heeft gedaan. De speler had deze straf kunnen ontwijken door weg te stappen, caddie of partner op te dragen daar weg te gaan en opnieuw de stand in te nemen.


Vraag 12 | Je speelt foursome (of greensome of FBBB). Mag je clubs lenen van je partner?

A) Nee
B) Ja
C) Alleen als jullie samen niet meer dan 14 clubs meenemen
D) Alleen de putter van je partner mag je lenen

Antwoord C (R 4.1b, 22.5 en 23.7)


Vraag 13 | De bal ligt op de green. In een matchplay wedstrijd haalt je partner (greensome, foursome, etc.) een takje weg als jij de bal in beweging hebt gebracht door te putten. Krijgt jullie partij straf?

A) Geen straf
B) 1 strafslag
C) 2 strafslagen
D) Verlies van de hole

Antwoord D (R 11.3 en 15.1a uitzondering 2)

Wanneer je bal in beweging is, mag je een los natuurlijk voorwerp nooit wegnemen als dit de beweging van de bal kan beïnvloeden.


Vraag 14 | In een matchplay wedstrijd heeft speler A drie slagen gedaan en speler B uitgeholed voor 4. Speler A put en de bal blijft op de rand van de hole liggen. Speler B pakt na 5 seconden de bal van A op. Wat nu?

A) Speler A wint de hole
B) Speler A moet de bal terugleggen en mag 5 seconden wachten om te kijken of de bal alsnog in de hole valt
C) De hole wordt gehalved

Antwoord C (R 13.3b)

De bal wordt geacht te zijn uitgeholed met de 4e slag. Geen straf voor de tegenstander (R 11.2b).


Vraag 15 | Je bal ligt op de green. De vlaggenstok wordt bewaakt. Je put en de bal raakt per ongeluk toch de vlaggenstok. Hoeveel strafslagen krijg je?

A) Geen
B) 1 strafslag
C) 2 strafslagen / verlies van de hole in Matchplay

Antwoord A (R 13.2b (2))

Zie R 11.2c (2) als het opzettelijk gedaan zou worden:

 • algemene straf voor degene die de bal van richting veranderde of stopte. Dus in matchplay verlies van de hole.
 • Strokeplay: de speler moet de slag opnieuw doen door de oorspronkelijke bal of een andere bal te spelen van de plek waar die slag werd gedaan (zie Regel 14.6).

Vraag 16 | Je bal ligt op een molshoop. Welk plaatje laat de juiste manier zien om de molshoop zonder straf te ontwijken?

A) Plaatje A
B) Plaatje B
C) Plaatje C

Antwoord A (R 16.1b)

Het ontwijken van een abnormale baanomstandigheid (o.a. een molshoop) gaat in twee stappen.

Stap 1: je zoekt het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering dat

 1. zo dicht mogelijk bij de plek is waar de bal ligt (de bal laat je voorlopig nog even liggen)
 2. niet dichter bij de hole is
 3. waar je, als de bal daar zou komen te liggen, met je stand en swing geen  last meer hebt van de abnormale baanomstandigheid.

Stap 2: droppen binnen één clublengte vanaf dit punt.


Vraag 17 | Wanneer mag je je bal schoonmaken? Als je hem opneemt ….

A) op de green
B) om te kijken of het jouw bal is
C) om te kijken of hij beschadigd is
D) omdat hij een andere speler hindert of helpt
E) om te kijken of hij in een abnormale baanomstandigheid ligt

Antwoord A (R 14.1c)


Vraag 18 | Je raakt je bal bij een slag per ongeluk twee keer. Wat nu?

A) Tweede slag telt en 1 strafslag
B) Tweede slag telt, geen strafslag
C) Tweede slag telt niet, geen strafslag
D) Tweede slag telt niet, 1 strafslag
E) Neem een les bij je professional

Antwoord C (R 10.1a)

Sluit venster