!

Opmerkingen: hole 2 en 10 zijn ingekort (nu par 3) . Algemeen Rookverbod.

Laatste wijziging baanstatus: 15 juni 2024

De baan is open

Qualifying ronde mogelijk

Trolleys toegestaan

Buggy's toegestaan

Putting green open

Driving range open

Zomer greens

Baanstatus  >

Natuur

Op Noordwijk

De baan van de Noordwijkse Golfclub ligt in een uniek stuk Nederlandse natuur, het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Het terrein van onze golfclub van 68 hectare herbergt een bovengemiddelde diversiteit aan flora en fauna. De aandacht voor natuurbeheer en de relatieve rust op en rond de baan maken dat veel soorten er goed gedijen. Wij kunnen ons gelukkig prijzen met deze schoonheid om ons heen, maar het verplicht ons ook tot extra zorg en aandacht voor deze natuur.

Op deze pagina vind je allerlei wetenswaardigheden over de natuur op en rond onze baan. Wij hopen dat hiermee steeds meer leden en bezoekers het belang van de ons omringende natuur inzien, zelf gaan bijdragen aan goed natuurbeheer en dat met trots zullen uitdragen. We hebben niet alleen een van de mooiste golfbanen van Nederland, maar ook een van de mooiste stukjes duinnatuur!

De Commissie Natuur

Marieke van Rhijn (vz)
Bart Otto
Jaap Lampe
André Hendriks
Adviseur en huisecoloog: Harrie van der Hagen

Nieuws

Uit de laatste nieuwsbrief

31-05-2024 Koning Konijn en het belang voor het duinlandschap

Natuur | startpagina 18In 2022 promoveerde onze huisecoloog Harrie van der Hagen op de unieke rol van het konijn voor het duinlandschap. Dit jaar studeert Diederik Soffers (hopelijk) af, mede op basis van zijn onderzoeken naar het gedrag van konijnen op ons terrein. Beide onderzoekers hebben ons laten zien, dat ons terrein unieke eigenschappen heeft, met heel bijzondere flora en fauna als gevolg ….. of is het andersom????

Op 17 juni verzorgen zij samen de inhoud van een avond rondom het thema “Duinlandschap en de rol van het konijn”. Het programma ziet er als volgt uit:

19:00 start

Presentatie onderzoeksresultaten – door Diederik Soffers: Diederik presenteert zijn onderzoek, waarbij hij onder andere een inventarisatie van konijnenburchten heeft gedaan. Hij gaat in op de (mogelijke) invloed van lokale omstandigheden op de vestiging van konijnen.

Inleiding duinlandschap en de vorming van ons terrein – door Harrie van der Hagen: Onze huisecoloog Harrie van de Hagen schetst hoe ons terrein aan de kust in de afgelopen eeuwen vorm heeft gekregen. Hij gaat in op de specifieke betekenis van duingrasland en waarom ons terrein zo’n unieke flora en fauna herbergt.

Wandeling: Onder leiding van Harrie en Diederik maken we een wandeling van circa een uur waarbij we in de praktijk zien, hoe terreinomstandigheden (geomorfologie), flora en fauna (specifiek konijnen) op elkaar inwerken.

21:00 einde

Aanmelden svp voor 12 juni via een email naar Marieke van Rhijn m.van.rhijn@xs4all.nl

Afhankelijk van het aantal deelnemers bepalen we de locatie van de sessie.

 

Gespot op GESPOT!

GESPOT! is een whatsapp-groep voor leden en medewerkers van de club die geïnteresseerd zijn in de natuur op de Noordwijkse Golfclub. Zie je iets leuks of bijzonders op ons terrein? Maak een foto en zet die in de app met een korte toelichting (in ieder geval wat en waar).

Wil je deelnemen aan de groep? Meld je dan met je 06-nummer aan bij Jaap Lampe (mail@jaaplampe.nl) en we voegen je toe. Veel mensen kunnen door een veiligheidsinstelling niet rechtstreeks door de Natuur Commissie worden toegevoegd. Vergeet dan niet de toegestuurde link te activeren.

Galerijen met foto’s uit de appgroep staan onder het menu item beeld. Klik op een van de foto’s in de slider ziet en je krijgt meer foto’s over dat onderwerp. Bij elke foto staat een korte toelichting.

Filmpjes met geluiden (vogels) staan onder het menu item geluid. En soms wordt er een mooie filmpje gemaakt voor de Whatsapp groep zonder geluid:

Kalender

Natuur- en Milieu 6

2024

Het hele jaar door is er van alles te zien en te beleven aan de natuur op en rond onze golfbaan. Ben je geïnteresseerd? Elke activiteit wordt aangekondigd in een nieuwsbrief. Noteer de activiteit in je agenda, kom kijken en doe mee!

  • januari: winterstormen, regenbogen en damherten
  • mei: birdwatching dag (11). Klik hier voor het verslag.
  • juni: de schapen komen grazen (vanaf de 9e)
  • juni: 17e 19.00 uur lezing “Koning Konijn en het belang voor het duinlandschap”
  • september: eerste trekvogels boven de baan
  • oktober: paddenstoelen
  • november: de schapen komen grazen

Beeld

Galerijen met foto’s uit de whatsapp groep GESPOT! Gemaakt op het terrein door leden en medewerkers.

Klik op een van de foto’s in de slider om de galerij te openen over dat onderwerp:
flora – zoogdieren – paddenstoelen – vlinders – vogels – insecten

Geluid

Nachtegaal bij de boven parkeerplaats

Roodbordsttapuit V op hole 11

Roodbordsttapuit M op hole 10

Roodborst bij green 11

Vink bij afslag 12

Apps

Bij de galerijen met foto’s staan linken naar nuttige informatie over dat specifieke onderwerp. Onderstaand nog wat apps om te gebruiken als je de natuur ingaat. Sommigen zijn gratis, sommigen niet (die laatste staan €-tekens achter).

Ken jij nog een handige app? Geef die dan door via de whatsapp groep GESPOT!, dan zetten wij die erbij. Mocht een link niet werken of is de app niet goed, geef dat dan svp ook door in GESPOT!

Algemeen

Natuur | startpagina 4 Natuur | startpagina 10 Natuur | startpagina 13

Vogels

Natuur | startpagina 6 Natuur | startpagina 9 Natuur | startpagina 7 Natuur | startpagina 8

Flora

Natuur | startpagina 3

Paddenstoelen

Natuur | startpagina 5

  • Picture Mushroom (Appstore) €€€€

Insecten

Natuur | startpagina 11 Natuur | startpagina 12

GEO

Algemeen

Golfterreinen kunnen een belangrijke rol spelen in het behoud en de ontwikkeling van de natuur. Dit geldt zeker voor de Noordwijkse Golfclub waarvan de baan ligt in het Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid.

De Noordwijkse Golfclub is in 2006 Committed to Green gecertificeerd. In 2010 ontving de club ook een internationale certificering van de Golf Environment Organisation (GEO). GEO is een internationaal programma dat is ontwikkeld voor beheerders van golfbanen om de natuurterreinen alsmede de ecosystemen verantwoord te beheren. Banen die aan een aantal criteria op het gebied van natuur- en milieubeheer voldoen komen in aanmerking voor een kwaliteitscertificaat. Dit GEO-certificaat is vijf jaar geldig. In 2013, 2016 en in 2021 is de NGC weer gecertificeerd.

Criteria GEO

LANDSCHAP EN ECOSYSTEMEN. Kennis van het plaatselijke landschap, de historie en wordingsgeschiedenis alsmede de waargenomen dan wel daar te verwachten soorten, inclusief beschermde soorten. Dit zijn bomen, struiken, planten, paddenstoelen en dieren zoals vogels, vleermuizen, vlinders en zoogdieren.

WATER. Kennis van de bronnen waaruit water wordt geput en van de waterkwaliteit, het verbruik en de afvoer. Duidelijke doelstellingen voor het terugbrengen van het waterverbruik.

ENERGIE EN ENERGIEBRONNEN. Duidelijke doelstellingen om het gebruik van niet-hernieuwbare brandstoffen voor zowel het machinepark als de gebouwen te reduceren.

MATERIALEN EN KETENBEHEER. Aandacht voor de afvalproblematiek en recycle mogelijkheden bij het aankoopbeleid.

MILIEUKWALITEIT. Naast bovengenoemde zaken als Waterbeheer en Ketenbeheer aandacht voor de beperking van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en gevaarlijke stoffen.

MENS EN MAATSCHAPPIJ. Verantwoord personeelsbeleid, bijscholing, communicatie binnen en buiten de vereniging en met de lokale overheden.

Auditrapport

Conclusie van de auditor

“De Noordwijkse Golfclub is zich zeer bewust van de grote verantwoordelijkheid die zij draagt door de unieke ligging, de zeer hoge natuurwaarden en de kwaliteit van het ontwerp. De focus ligt in eerste instantie op behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. Met diverse andere organisaties en professionals vormt de club een sterk netwerk. Samenwerking is de grootste kracht. Op het gebied van milieu is de laatste drie jaar al veel bereikt, maar de club zit niet stil en onderzoekt alle mogelijkheden om het milieu minimaal te belasten zonder de kwaliteitsdoelen uit het oog te verliezen.”

Certification highlights genoemd door de auditor

“De Noordwijkse Golfclub beheert een van de drie mooiste banen van Nederland en behoort tot de top 5 van Europa. De ligging aan het Noordzeestrand, de weidse vergezichten en de architectuur maken de baan bijzonder uitdagend. Een perfecte inpassing in het duinlandschap zorgt voor een biodiversiteit die hoger is dan die van het omliggende duingebied.

Deze baan wordt, als onderdeel van Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid, zeer uitvoerig en professioneel onderzocht op natuurwaarden. Deze schat aan informatie wordt gericht ingezet om natuurwaarden verder te vergroten door beheer op maat. Met name de integrale en gezamenlijke aanpak van knelpunten verdient navolging.

De maatschappelijke participatie is zeer breed en intensief (zie de jaarverslagen en het Communicatieplan). Talrijke manieren om het belang van natuur en milieu onder de aandacht te brengen worden benut. Contacten met lokale natuurbeschermingsorganisaties zijn intensief en blijvend positief.”

Interessante links

Meer informatie over GEO en Committed to Green:

Sluit venster