!

Opmerkingen: Algemeen rookverbod - Plaatsen - Draagtassen

Laatste wijziging baanstatus: 23 februari 2024

De baan is open

Qualifying ronde niet mogelijk

Trolleys niet toegestaan

Buggy's niet toegestaan

Putting green open

Driving range open

Zomer greens

Baanstatus  >

Natuur op Noordwijk

De baan van de Noordwijkse Golfclub ligt in een uniek stuk Nederlandse natuur, het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Het terrein van onze golfclub van 68 hectare herbergt een bovengemiddelde diversiteit aan flora en fauna. De aandacht voor natuurbeheer en de relatieve rust op en rond de baan maken dat veel soorten er goed gedijen. Wij kunnen ons gelukkig prijzen met deze schoonheid om ons heen, maar het verplicht ons ook tot extra zorg en aandacht voor deze natuur.

Op deze pagina vind je allerlei wetenswaardigheden over de natuur op en rond onze baan. Wij hopen dat hiermee steeds meer leden en bezoekers het belang van de ons omringende natuur inzien, zelf gaan bijdragen aan goed natuurbeheer en dat met trots zullen uitdragen. We hebben niet alleen een van de mooiste golfbanen van Nederland, maar ook een van de mooiste stukjes duinnatuur!

De Commissie Natuur

Marieke van Rhijn (vz)
Bart Otto
Jaap Lampe
André Hendriks
Adviseur en huisecoloog: Harrie van der Hagen

Nieuws

Uit de laatste nieuwsbrief

12-01-2024 Hoogwater in de duinen
Natuur
Met enige spot zeg ik op hole twee vaak tegen mijn gasten van de polderbanen: “Kijk, daar in de verte rechts, onze waterhindernis!” De laatste tijd laat ik dat achterwege, onze baan is immers zelf bijna aan het “verworden” tot een polderbaan. De vele regen en de hoge grondwaterstand speelt onze baan danig parten. Onze Coursemanager Richard schreef er al over in de vorige nieuwsbrief. Het is iets wat op dit moment in het hele duingebied speelt en wat veel vragen oproept, vragen die voor een deel hier beantwoord worden in een goed artikel op de website Nature Today. Interessant om te lezen. Sowieso een mooie website voor iedereen die in natuur geïnteresseerd is. Meld je aan en je wordt regelmatig via de mail op de hoogte gehouden van allerlei nieuws over de natuur wereldwijd.

Gespot op GESPOT!

GESPOT! is een whatsapp-groep voor leden en medewerkers van de club die geïnteresseerd zijn in de natuur op de Noordwijkse Golfclub. Zie je iets leuks of bijzonders op ons terrein? Maak een foto en zet die in de app met een korte toelichting (in ieder geval wat en waar).

Wil je deelnemen aan de groep? Meld je dan met je 06-nummer aan bij Jaap Lampe (mail@jaaplampe.nl) en we voegen je toe. Veel mensen kunnen door een veiligheidsinstelling niet rechtstreeks door de Natuur & Milieu Commissie worden toegevoegd. Vergeet dan niet de toegestuurde link te activeren.

Galerijen met foto’s uit de appgroep staan onder beeldmateriaal. Klik op een van de foto’s in de slider die je dan ziet je krijgt meer foto’s over dat onderwerp. Onder elke foto staat een korte toelichting.

Natuurkalender

Natuur- en Milieu 6

Kalender 2024

Het hele jaar door is er van alles te zien en te beleven aan de natuur op en rond onze golfbaan. Ben je geïnteresseerd? Noteer het in je agenda, kom kijken en doe mee aan de verschillende activiteiten die georganiseerd worden. Elke activiteit wordt aangekondigd in een nieuwsbrief.

Beeldmateriaal

Galerijen met foto’s uit de whatsapp groep GESPOT! Gemaakt op het terrein door leden en medewerkers.

Klik op een van de foto’s in de slider om de galerij te openen over dat onderwerp:
flora – zoogdieren – paddenstoelen – vlinders – vogels – insecten

GEO

Natuur | startpagina

Algemeen

Golfterreinen kunnen een belangrijke rol spelen in het behoud en de ontwikkeling van de natuur. Dit geldt zeker voor de Noordwijkse Golfclub waarvan de baan ligt in het Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid.

De Noordwijkse Golfclub is in 2006 Committed to Green gecertificeerd. In 2010 ontving de club ook een internationale certificering van de Golf Environment Organisation (GEO). GEO is een internationaal programma dat is ontwikkeld voor beheerders van golfbanen om de natuurterreinen alsmede de ecosystemen verantwoord te beheren. Banen die aan een aantal criteria op het gebied van natuur- en milieubeheer voldoen komen in aanmerking voor een kwaliteitscertificaat. Dit GEO-certificaat is vijf jaar geldig. In 2013, 2016 en in 2021 is de NGC weer gecertificeerd.

Criteria GEO

LANDSCHAP EN ECOSYSTEMEN. Kennis van het plaatselijke landschap, de historie en wordingsgeschiedenis alsmede de waargenomen dan wel daar te verwachten soorten, inclusief beschermde soorten. Dit zijn bomen, struiken, planten, paddenstoelen en dieren zoals vogels, vleermuizen, vlinders en zoogdieren.

WATER. Kennis van de bronnen waaruit water wordt geput en van de waterkwaliteit, het verbruik en de afvoer. Duidelijke doelstellingen voor het terugbrengen van het waterverbruik.

ENERGIE EN ENERGIEBRONNEN. Duidelijke doelstellingen om het gebruik van niet-hernieuwbare brandstoffen voor zowel het machinepark als de gebouwen te reduceren.

MATERIALEN EN KETENBEHEER. Aandacht voor de afvalproblematiek en recycle mogelijkheden bij het aankoopbeleid.

MILIEUKWALITEIT. Naast bovengenoemde zaken als Waterbeheer en Ketenbeheer aandacht voor de beperking van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en gevaarlijke stoffen.

MENS EN MAATSCHAPPIJ. Verantwoord personeelsbeleid, bijscholing, communicatie binnen en buiten de vereniging en met de lokale overheden.

Auditrapport

Conclusie van de auditor

“De Noordwijkse Golfclub is zich zeer bewust van de grote verantwoordelijkheid die zij draagt door de unieke ligging, de zeer hoge natuurwaarden en de kwaliteit van het ontwerp. De focus ligt in eerste instantie op behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. Met diverse andere organisaties en professionals vormt de club een sterk netwerk. Samenwerking is de grootste kracht. Op het gebied van milieu is de laatste drie jaar al veel bereikt, maar de club zit niet stil en onderzoekt alle mogelijkheden om het milieu minimaal te belasten zonder de kwaliteitsdoelen uit het oog te verliezen.”

Certification highlights genoemd door de auditor

“De Noordwijkse Golfclub beheert een van de drie mooiste banen van Nederland en behoort tot de top 5 van Europa. De ligging aan het Noordzeestrand, de weidse vergezichten en de architectuur maken de baan bijzonder uitdagend. Een perfecte inpassing in het duinlandschap zorgt voor een biodiversiteit die hoger is dan die van het omliggende duingebied.

Deze baan wordt, als onderdeel van Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid, zeer uitvoerig en professioneel onderzocht op natuurwaarden. Deze schat aan informatie wordt gericht ingezet om natuurwaarden verder te vergroten door beheer op maat. Met name de integrale en gezamenlijke aanpak van knelpunten verdient navolging.

De maatschappelijke participatie is zeer breed en intensief (zie de jaarverslagen en het Communicatieplan). Talrijke manieren om het belang van natuur en milieu onder de aandacht te brengen worden benut. Contacten met lokale natuurbeschermingsorganisaties zijn intensief en blijvend positief.”

Interessante links

Meer informatie over GEO en Committed to Green

Sluit venster