!

Opmerkingen: hole 2 en 10 zijn ingekort (nu par 3) . Woensdag 22 mei DR dicht vanaf 19.00 uur

Laatste wijziging baanstatus: 21 mei 2024

De baan is open

Qualifying ronde mogelijk

Trolleys toegestaan

Buggy's toegestaan

Putting green open

Driving range open

Zomer greens

Baanstatus  >

Vraag en antwoord Baan- en Natuurplan

Waarom een Baan- en Natuurplan?
De Noordwijkse golfbaan is ruim 50 jaar oud en niet meer toekomstbestendig. Tijd voor groot onderhoud. De Noordwijkse wil overstappen op chemievrij beheer. Dat kan alleen als de greens groter zijn, zodat de pinpositie (de vlag) vaker op een andere positie kan staan en de greens op een andere plek worden belast. Ook is bij de aanleg van de golfbaan gebruik gemaakt van vervuilde grond. Dat willen we weghalen. Anders kan het gras, zonder chemicaliën, niet goed groeien.  Pak je de greens aan, dan kijk je uiteraard ook naar de baan en de natuur er omheen. Omdat de Noordwijkse golfbaan in een uniek stuk Nederlandse natuur ligt, kan je baan en natuur niet los van elkaar zien.  

Waarom vindt de Noordwijkse Golfclub natuur belangrijk?
Zoals gezegd, de Noordwijkse golfbaan ligt in een uniek stuk Nederlandse natuur, het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Daar zijn we ons van bewust. Als goed gebruiker en vanuit rentmeesterschap, willen we niet alleen op het terrein passen, maar ook verbeteringen aanbrengen. De plannen waarmee we de baan toekomstbestendig maken omvatten aanpassingen aan de golfbaan én herstel en verbetering van de natuur. Zo maken we van de Noordwijkse een topbaan, ook voor de generaties na ons. De Noordwijkse Golfclub heeft een traditie waar het om de natuur gaat: de club is in 2006 Committed to Green gecertificeerd. In 2010 ontving de club ook een internationale certificering van de Golf Environment Organisation (GEO). 

Wat zijn de plannen?
Het baanplan bestaat uit het vervangen en vergroten van de greens (inclusief het verwijderen van vervuilde grond), het aanpassen van hole 7 en het vernieuwen van een aantal holes (hole 6 en 12). Verder nog een aantal wijzigingen zoals het toevoegen van fairwaybunkers, het shapen van fairways en het veranderen van enkele tees (afslagplaatsen). 

Met het natuurbeheerplan willen we natuur herstellen en waar dat kan omvormen naar hoger gekwalificeerde Natura 2000 natuur. Niet alleen naar grijsduin maar ook naar duinbos en duindoornstruweel. Dit biedt kansen voor het aantrekken van andere soorten fauna (vogels, vlinders, etc.). De ecologen en een Klankbordgroep van natuurorganisaties adviseren ons hierbij. 

Met wie werken we samen?
De plannen maken we niet alleen, we betrekken allerlei experts op het gebied van golfbaanontwerp, ecologie, agronomie, milieu, vergunningen, enz…. Ook hebben we nauw contact en werken we samen met belangrijke stakeholders als Staatsbosbeheer, Stichting Duinbehoud, Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, Stichting Anemoon, de provincie en de gemeente Noordwijk. 

Welke vergunningen vraagt de Noordwijkse aan?
In verschillende gesprekken met provincie, gemeente en juridische adviseurs hebben we vastgesteld welke vergunningen we moeten aanvragen voor de voorgenomen werkzaamheden: 

  • Vergunning Wet natuurbescherming​ 
  • Ontheffing Wet natuurbescherming​ 
  • Omgevingsvergunning uitvoeren van werk en werkzaamheden (archeologisch onderzoek en onderzoek ontplofbare oorlogsresten)​ 
  • Omgevingsvergunning in- en uitrit​ 
  • Melding bomenkap​ 
  • Melding herplant 

Daarnaast dienden we een addendum in op de eerder verkregen saneringsbeschikking voor  het verwijderen van de vervuilde grond.  

Wat is de planning?
De aanvragen voor de benodigde vergunningen zijn allemaal verzonden. Het werk start  nadat we de vergunningen hebben verkregen. 

Sluit venster