!

Opmerkingen: hole 2 en 10 zijn ingekort (nu par 3) .

Laatste wijziging baanstatus: 25 mei 2024

De baan is open

Qualifying ronde mogelijk

Trolleys toegestaan

Buggy's toegestaan

Putting green open

Driving range open

Zomer greens

Baanstatus  >

Vervolg punt 4 strategisch doel ......

De Noordwijkse maakt integraal onderdeel uit van het – Natura 2000 – beschermd natuurgebied Kennemerland Zuid. 1/3 van ons terrein is ingericht en wordt beheerd voor het golfspel. De overige 2/3 van de 68 ha is beschermde natuur. Golfen in de beschermde natuur is – voor Nederland – een voorrecht en een unieke situatie, die echter ook beperkingen en verplichtingen met zich meebrengt. Derhalve zullen wij onze golfbaan optimaliseren binnen de restricties én mogelijkheden die de natuur(wetgeving) biedt. Met inachtneming van belangrijke randvoorwaarden zoals versterking van onze natuur, klimaatverandering en algehele ‘best practices’. Versterken van de natuur betekent aansluiten bij het beheer van het grotere N2000 gebied, het verbeteren van de kwaliteit van beschermde natuurtypen en respectvol omgaan met levende planten en dieren.

Terwijl de spelers op de Noordwijkse genieten van de golfbaan en de natuur, is het besef dat zij in de unieke beschermde natuur spelen nog niet breed- en diepgeworteld. Het Bestuur heeft daarom het bovenstaande strategische doel geformuleerd. In de geschiedenis van de club is er lange tijd het verschil “binnen” en ”buiten” het hek geweest. De natuur is één van onze belangrijkste waarden en is onderdeel van wie wij zijn. Wet- en regelgeving worden steeds strenger. Door gesprekken met externe Stakeholders en delen van wederzijdse interesse worden we positievere gesprekspartners dan in het verleden. Toename van kennis van de natuur draagt bij aan het besef dat grenzen van wat mag door de overheid worden vastgesteld, geeft een andere uitstraling als club en bevordert de continuïteit van de club. Het communicatieplan is daarom (deels) óók gericht op externe partijen. >> klik hier om het communicatieplan te openen

Sluit venster